Bonus

Mit liv som bonus kommer til at handle om mit personlige syn på og tanker/følelser omkring det at være pap/bonusmor.
En til tider hård og udfordrende rolle, men hvor smil, kærlighed og glæde heldigvis fylder mest.