Close
Hvad kan kost gøre for at bedre PCO?
facebook pinterest twitter

Hvad kan kost gøre for at bedre PCO?

eatwell 26 august 2013, 08:38

Overvægtig dame

PCO er den hyppigste årsag til kvindelig infertilitet, og hendes fertilitet er påvirket efter graden af PCO. Der er mange aspekter i PCO, men der er evidens for, at højt insulinniveau er en væsentlig årsag til nedsat fertilitet hos kvinder. Højt insulin hæmmer forbrændingen af fedt, og herved opstår en ond cirkel, hvor højt insulinniveau disponerer til fedme, og fedme øger behovet for insulin. Der er ingen tvivl om, at vægttab hos overvægtige med PCO medfører mindsket insulin, bedring i PCO og dermed øget fertilitet.

Imidlertid er det netop det faktum, at insulin regulerer blodsukkeret, der åbner mulighed for regulering af insulin via kosten. Man kan altså mindske behovet for insulin ved at mindske kostens energiprocent fra kulhydrat og tilsvarende øge energiprocenten af fedt og protein.

Kost når du har PCO

Hvis du har PCO er det du skal spis det samme hvadenten du er normalvægtig eller skal tabe dig. Det der er vigtigt når du har PCO er at holde blodsukkeret stabilt og derved nedsætte insulin udskillelsen.

Kulhydrat

Alt kulhydrat, får blodsukkeret til at stige, men der er forskel på hvor meget og hvor hurtigt det stiger, alt efter hvilken type kulhydrat man spiser.

De hurtige kulhydrater er de simple kortkædet, og de langsomme er de komplekse langkædet. Stivelse som findes i store mængder i brød, ris og pasta består af lange kæder glukose, og giver en relativ hurtig blodsukkerstigning. Cellulose er ligesom stivelse lange kæder af glukose, men her er de bundet sammen på en anden måde, der gør at de ikke kan nedbrydes i vores fordøjelsessystem. Der er meget cellulose i grøntsager, frugt og nødder, og i skaldelene på korn. Cellulose er det vi kalder kostfiber. Kostfiber sænker optagelsen af glukose fra tarmsystemet og giver derved ikke den hurtige blodsukkerstigning som stivelse gør.

Anbefalinger: Kulhydrat skal fylde ca. 1/3 af din kost når du har PCO, hvor det i anbefalingerne for den almene dansker er 50-55 %. Kulhydraterne skal primært være af den type der giver den langsomste blodsukkerstigning.

Protein

Protein er vigtigt for kroppen, da det er protein der er kroppens byggesten. Protein findes i mange madvarer men vi får dem primært fra kød. Protein skal ligesom kulhydrat fylde ca. 1/3 af din kost når du har PCO, hvor anbefalingerne for den almene dansker er 15-20 %. Protein mætter godt og spises de sammen med kulhydrater, sænker de optagelsen fra tarmsystemet, og derved sænkes hastigheden af blodsukkerstigningen.

Fedt

Der findes forskellige typer af fedt, og de er ikke lige sunde. Der er det mættede fedt som vi finder i animalske madvare, så er der de enkelumættede som findes i de flydende planteolier, og til sidst de flerumættede der primær findes i fede fisk og nødder.

Anbefalingerne for PCO er at ca. 1/3 af din kost kommer fra fedt. Fordelingen af de forskellige fedtsyrere er at max 10 % kommer fra mættede fedt, 10-15 % kommer enkelumættede fedt og 5-10 % fra flerumættede fedt.

Ud over kosten, har fysisk aktivitet rigtig god effekt på PCO symptomerne. For at få optimal effekt af den fysiske aktivitet, skal det være aktivitet med høj intensitet.