Pædofile pædagoger?!

Hvornår blev mænd og pædofile det samme?!

Der er i øjeblikket stor debat, om hvorvidt mandlige pædagoger er en god eller dårlig ting. Om mandlige pædagoger må hjælpe børnene på toilettet eller skifte der ble. Læs en af artiklerne Her

Og nu må jeg simpelthen råbe op!

For det første(!) er det ikke kun mænd, der kan være pædofile! Kvinder kan ha’ den præcis samme selsuelle tiltrækkelse af børn. Er det sygt? Ja gu er det sygt! Er det alle forældres største frygt? Ja for fanden!

For det andet(!) Så sker langt fra de fleste overgreb i institutioner. De fleste overgreb, som er politianmeldt, er incest sager. Er der forskel på en pædofil og incest? JA! Pædofile har en direkte selsuel tiltrækning af børn. Incest opstår oftest grundet et misforstået forhold, blandt barn og voksen i familie med hinanden.

I følge forskeren A. Nicholas Groth findes der 2 typer pædofile:

De fikserede pædofile: Har en tidlig skade i deres personlighedsudvikling således, at de ikke tør knytte sig til voksne. I perioder af deres liv kan de dog være seksuelt involveret med jævnaldrende og gifte sig, men årsagen til, at de gifter sig, er ofte et socialt pres eller et middel til at få adgang til børn. Forholdet til ægtefællen har oftest et platonisk, det vil sige ikke-seksuelt, skær
De regredierede pædofile: Har et normalt samliv med en anden voksen, men de er konfliktsky i perioder og reagerer ved at misbruge børn seksuelt.

Ikke at det retfærdiggør noget, for det gør det bestemt ikke! Jeg synes bare ikke man kan debatere dette emne udlukkende med sin frygt. Man må lige bringe lidt fakta og fornuft ind også!

Mistænker vi alle mandlige roller der er i vores barns liv? Risikoen for seksuelt overgreb er jo størst hos familie medlemmer, lader vi Onkel hjælpe vores barn med toilet besøg? Lader vi vores børn overnatte hos andre i familie? JA! Uden den mindste mistanke, og sådan skal det være.

De mandlige pædagoger, har en lige så vigtig rolle i vores børns hverdag, som de kvindelige. De er omsorgs personer, der bidrager med noget forskelligt, som vores børn har behov for. Skal vi være særligt opmærksomme over for mandlige pædagoger? NEJ! Det er institutionens ansvar, og tænk en gang, de har faktisk udarbejdet forskellige procedure osv for at undgå seksuelle overgreb (også fra kvindelige pædagoger!) Vores ansvar er, at lytte til vores børn. Trives de? Er de glade for at gå i institutionen? Har de gode legekammerater? Og gode forhold til pædagogerne? Hvis nej, skal du skifte institution, fordi dit barn ikke trives. Og jeg vil garantere, at det ikke er fordi der er en mand, der har skiftet barnets ble.

Nu må vi altså stoppe med de anklager. Vent med at sælg skindet til bjørnen er skudt! Får dit barn (gud forbyde det!) en adfærd, der kan være tegn på, at der foregår ting som ikke skal foregå, så mød dit barn. Lyt til dit barn. Spørg dit barn direkte! Ikke være så berøringsangste, unnder snakken brug åbne spørgsmål, uden at pålægge barnet følelser. Og start en dialog med lederen – de ved hvordan det skal gribes an.

Her kan du læse lidt mere, blandt andet om faresignaler ❤️

Don’t judge, before you can prove ❤️