FysioterapiTilBørn

Mit navn er Christina Haansbæk. Jeg er fysioterapeut, idrætslærer og mor til 3 børn.

De seneste år har jeg i kommunalt regi arbejdet med børn med fysiurgiske, sansemotoriske og grovmotoriske problemstillinger.

I 2014 startede jeg egen virksomhed som privatpraktiserende børnefysioterapeut, hvor jeg tilbyder udredning, vejledning samt behandling i børnefamiliers eget hjem.

Med afsæt i min professionelle og faglige baggrund som børnefysioterapeut lægger jeg særlig vægt på at der er god tid til konsultationen og at der er respekt og forståelse for barnets personlighed.

Det ligger mig meget på sinde at de fysioterapeutiske tiltag jeg anbefaler omkring barnet på bedste vis kan indpasses i den enkelte families interesser, hverdag og fysiske rammer.

Jeg vil her på bloggen blandt andet komme med råd og vejledning omhandlende børns motoriske udvikling.

Læs mere på www.fysioterapitilbørn.dk