Kejserinderne

Jordemoder Anne Ruby og fysioterapeut Heidi Holm er kvinderne bag kejserinderne.dk – som hjælper mødre der har født ved kejsersnit, med at komme stærkt tilbage efter fødslen.

Kejserinderne tilbyder målrettet og effektiv optræning efter kejsersnit, jordemoderfaglig viden, støtte og bearbejdning af fødselsoplevelsen, samt friske øjne på en evt. ny graviditet med et ar på maven.

Anne og Heidi vil over de næste uger, tage udgangspunkt i nogle af de ting som er vigtigt at vide noget om i forbindelse med et kejsersnit, og det som du selv kan gøre for at hjælpe din krop i gang efter fødslen.

For en ting er sikkert – en ”one size fits all” tilgang til optræning efter kejsersnit, er IKKE vejen frem.

Der skal flere redskaber i brug, for at komme i mål!

www.kejserinderne.dk