Close
Findes “kæmpe-imod-søvn-genet” virkelig?
facebook pinterest twitter

Findes “kæmpe-imod-søvn-genet” virkelig?

Avatar
sovecoachdk 27 august 2012, 14:11

ked baby

Måske er der noget om snakken, når jeg plejer at sige, at børn, med søvnvanskeligheder synes at have et medfødt gen, der gør at de kæmper imod at lægge sig til at sove.

På Royal Society of Medicines specialistmøde, er der netop fremlagt resultater fra de nyeste undersøgelser omkring årsagen til søvnløshed, som peger på, at nogle søvnløse rent faktisk mangler et gen. Et gen, der bla. skal hjælpe dem med at opfatte sengen som et varmt og trygt sted.

Undersøgelserne viser desuden, at en ud af tre lider af konstant eller periodevis søvnløshed.

I de sidste 5 år har jeg i overført betydning og i anførelsestegn beskrevet nogle af de børn, som jeg har hjulpet gennem Sovecoach.dk med udtrykket: Det virker som om, at nogle børn nærmest er født med et “kæmpe-imod-søvn-gen”.

Men måske er der faktisk noget om snakken? Ihvertfald mener forskerne at have udvidet rækken af forklaringer på søvnløshed, som hidtil blev vurderet til at skyldes psykologiske faktorer (stress, sorg eller afbrudt søvn) til også at rumme en genetisk og arvelig forklaring på søvnløsheden. Der er igangsat yderligere undersøgelser i Europa og USA på området.

Indtil nu findes kun en behandling på området: nemlig kognitiv terapi. Men forskerne håber naturligvis på at kunne udvikle medicin, der kan hjælpe de genetisk betingede søvnløse. I så fald håber jeg, at det forud for medicinering vil kunne påvises ved undersøgelser, at genet mangler, så ikke vi pludselig får en masse søvnløse voksne og børn på medicin uden grund.

Det ville være stort, hvis de børn, som får redskaberne til at sove gennem sovecoach.dk rent faktisk “lærer at sove” uden medicin – genmangel eller ej….

 

De bedste hilsner

Jeanette Wegge-Larsen

www.sovecoach.dk

 

Du kan læse artiklen på bt.dk ved at klikke på følgende link.

http://www.bt.dk/kvinder.bt.dk/genet-for-soevnloeshed-er-fundet