Close
Powernapper dit barn? – Så er der en god grund!
facebook pinterest twitter

Powernapper dit barn? – Så er der en god grund!

Avatar
sovecoachdk 27 juni 2014, 12:41

Powernapper dit barn

Har du en powernapper??.. Eller sover dit barn kun korte powernapps, mens du triller barnevognen, kører det i bilen, går rundt med det eller lign?

Det er en af de udfordringer, der ofte bliver stillet spørgsmål i forhold til, ved mine foredrag, hjemmebesøg eller personlige coachingforløb.

Grunden til de korte powernaps er egentlig logisk nok, hvis vi ser på børnenes søvnmekanismer. Børn sover nemlig i perioder af let og dyb søvn. Hver periode varer typisk mellem 30 og 45 min og herimellem ligger der en let opvågning.

De fleste børn forventer at falde i søvn på samme måde hver gang de skal sove – også undervejs i søvnen i de lette opvågninger. Så får dit barn hjælp til at falde i søvn i første omgang, når luren starter, så er der sandsynlighed for, at han/hun vil vågne helt op i den lette opvågning, og forvente samme hjælp gentaget.

Hvis du vil hjælpe dit barn til at få gode alderssvarende lure, så handler det om to ting:

1) Lær barnet at falde i søvn selv, når luren begynder. Du kan godt trille barenvognen lidt, men arbejd på at trappe denne hjælp gradvist væk.

2) Forlæng luren. Enten ved at hjælpe barnet videre, når det vågner eller ved at “tage det på forhånd”, dvs. begynd at trille eller lign. allerede 5 minutter INDEN du ved, at barnet vil vågne. På den måde kan du være heldig at skubbe barnet videre til næste søvnfase uden at vågne helt op.

Som udgangspunkt bør en lur minimum vare en time… Dette fordi der så er størst sandsynlighed for, at barnet har klaret en let opvågning – og derfor vågner fordi det er udhvilet, snarere end fordi det er kommet til en let opvågning….

Det er ofte en vane for børnene at vågne op undervejs, så det vigtigste i første omgang er AT forlænge luren, senere også HVORDAN. Når du vil arbejde med lurene så tænk over flg.

– Lær barnet at falde i søvn selv i første omgang.

– Giv altid så lidt hjælp som muligt.

– Giv hjælp, som på sigt kan trappes væk igen.

– Forsøg at forlænge lurene.